ihost-animated
Angajament Calitate
Parametrii tehnici de prestare a serviciilor și serverelor marca iHost
Service Level Agreement [v3.1 01/01/2016]

1. DESCRIERE ANGAJAMENT

Acest angajament de calitate sau SLA (Service Level Agreement) se aplică pentru întreaga gamă de servicii oferite de iHost. Prin "uptime" înţelegem procentul anual, în care website-ul dumneavoastră este disponibil pentru a fi accesat dintr-o locaţie neutră prin protocolul HTTP/HTTPS. Disponibilitatea este măsurată de sistemele iHost de monitorizare precum și alte sisteme independente. Garantăm un uptime de 99.9% cu scopul de a atinge 100% pentru toată infrastructura de găzduire iHost. În cazul în care această valoare scade sub 99.9% uptime, vom credita următoarea factură conform calculelor din tabelul următor:

2. TABEL DECONTĂRI

99.0% - 99.8% 5%
98.0% - 98.9% 10%
95.0% - 97.9% 20%
90.0% - 94.9% 50%
0.00% - 89.9% 100%

În cazul serverelor unde clientul își asumă răspunderea în privința administrării, angajamentul de calitate se va referi doar la disponibilitatea conectivității pe rețea a echipamentului.

iHost se va folosi de metodele sale tehnice, comerciale și organizaționale pentru a oferi servicii funcţionale 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Clienţii iau la cunoştinţă faptul că, temporar, serviciile pot fi inaccesibile sau inoperabile din varii motive, incluzând procedurile de mentenanţă periodice sau UPGRADE ("Operaţii de mentenanţă planificate") iHost va înștiinţa clienţii cu cel puţin 48 ore înaintea efectuării operaţiunilor de mentenanţă şi va folosi toate mijloacele tehnice şi comerciale pentru a minimaliza aceste întreruperi, inaccesibilităţi sau inoperabilităţi ale serverelor sale.

3. ALTE PREVEDERI

Pentru clienții și serviciile care beneficiază de Angajament de Calitate individual sau condiționat, prevederile individuale prevalează condițiile angajamentului respectiv.

4. CIRCUMSTANŢELE DE FORŢĂ MAJORĂ

Conturile clienţilor nu vor fi creditate conform acestui angajament de calitate, dacă orice eroare respectiv nefuncţionare a site-ului, serviciului sau echipamentului de tip server este cauzată sau generată de:

  • funcţionarea necorespunzătoare a serviciilor din cauze care nu se află sub controlul iHost;
  • funcţionarea necorespunzătoare a serviciilor din cauze care nu pot fi prevăzute de către iHost;
  • războaie, cutremure, calamităţi naturale - foc, inundații;
  • atacuri țintite cu viruşi, trojan precum și hacktivism;
  • nefuncţionarea corectă a unui software oferit de altă sursă;
  • atacuri cibernetice tip DDoS, Botnet;
  • embargouri, acţiuni ale autorităţilor naționale sau internaționale;
  • defecțiuni hardware;
  • probleme legate de DNS sau alte probleme care nu pot fi controlate de iHost;
  • probleme de acces ale clientului cu FTP, POP, IMAP, SMTP, DNS , HTTP , HTTPS;